Středověký dům U Vejvodů

Středověký dům "U Vejvodů"

V pre-husitském údobí, zde mohly být nalezené dvě budovy . V nynější době, co zbytky těch jsou jen dva oddělené gotické sklepy, silnými stěnami a dalšími nespojenými zdmi směrem k jižní části. V přízemí jsou dvě místnosti s klenutými stropy, sklepy v rámci tloušťky stěny a plánem. Nejdřívější dokumentace vztahující se k první budově, (přiléhající k aktuálnímu číslu 941), sahá do 1403; to samé můžeme říct o drué, která, pro jistý časový interval, byla spojena s číslem 527. Jejich unie skrz majetek byla pravděpodobně ustanovená ve druhém polovině XVI století. Také v této době hospodě zvané "U Goliasu" (po majiteli Matouši Coliasovi) je zdokumentovaný v budově. Jen kolem 1618 budovy podstoupily drahé renesanční přetvoření díky majiteli Melicharu Haldvi z Neunperka; on nastavil základy pro dvě budovy a spojil je architektonicky. Typologie budovy je typicky renesanční: hala se sloupořadím v přízemí, klenutý strop s paprsky v plné pohledu na prvním poschodí, střecha a podkroví se závitky, hlavní dveře a početný pult. V 1637 blízkosti oblastí určených pro vaření piva jsou ještě zdokumentovaéí. Majitel tehdy, Mikuláš František Turek z Rosenthalu (později se stal starostou Starého Města 1), také získal přiléhající opustěné číslo. 941 v roce 1641, a v roce 1647 přiléhajících budovách "U mladých Goliášů" (číslo. 527).

Kolem středu XVII století, budova podstoupila další přetvoření, zdokumentovaný erbem v ranném barokním stylu nade dveřmi, rannými barokními ozdobami malovanými na paprskách a trojitým klenutým podloubím blízko schodů. V roce 1717 Václav Vejvoda, který se také stal starostou Starého Města (1745), zakoupil prostory v aukci. Od roku 527 zůstaly nedílnou součástí "U Turků" dům (později nazývaný "U Vejvodů") až do roku 1809, a budova v roce 941 až do 1812, třebaže tyto tři domy nebyly nikdy spojené strukturálně. V roce 1816,v krbech na produkci octa byl postavený v yardu. V roce 1840, následující projekt Josefa Kaura mladšího, bylo postaveno východní křídlo pro zemědělské účely.

V roce 1908 budova byla koupená"uměleckou besedou" (umělecký klub), který postupoval s renovací ; kolmý podíl v yardu a budovy kolem druhého yardu byly zničeny. Přizpůsobování bylo plánované Emilem Moravcem. Originální dveřní křídla corientované na datum 1618 byla nahrazena novými, a nové trámové zdobené stropy byly nalezené. V roce 1909 začali s budováním nových tří podlah v secesním stylu. Josef Fanta se podílel na uskutečnění projektu. Předváděcí místnost v zadním yardu, testovaný v roce 1910, bylo přeměněné do kinové haly v roce 1915. Rozsáhlý rohový prostor byl naplněný dvoukřídlý, jedno poschodí postaveno s podkrovími. Paralelní yard je přiložený k třípodlazním secesím domem s kinem v zadu. Fasáda přihlížející do ulice je v pozdním renesančním stylu a představuje úkos okraji; je dělený vyčnívajícím balkónem.

Fasáda, hladká a neporušená, se rozvinula na dvanáct os, s třemi osami se sbližujícími směrem k podlaze. Centrální osmiosé části pokračuje nad hlavním okapem; zeď podkroví představuje ti páry oken. Dva vrabecoocasé zformované voluty byly přidané k podkrovní zdi. Neo renessančníochrana, s volutami a vázami po stranách, se objevila na falešné přední straně. Většina oken v přízemí jsou nová, ale poctivě reprodukují originální renesanční styl.

Polokruhové okno na přízemí je vloženo do kamenné protizdi toho , co se zdá být druh Gotickými dveřmi. Začíná ze čtvrté osy nalevo, je tam kámen, pravoúhlé dveře, s klenutým vstupem; dvoukřídlové dveře s mřížemi v tepaném železu sahají do roku 1909 a představují Neorenaissanční výzdobu. Jen nade dveřmi, můžete vidět erb od M.F. Turek z Rosenthalu a Sturmfeldu. Kámen je vyřezaný do elipsoidního tvaru (po roce 1646), a je držený anděly a zdobený. Dále doprava, je tam vchod v secesním stylu (sahá do 1909), který vede k polokruhové předsíni. Stejného roku je také kamenná neogotika boční dveře. Větší část oken na prvním poschodí udržuje originary renesanční kamenná protizeď, s přímými okapy v horním dílu a podél hrazení. Zdvojená okna jsou oddělená kamenným pilířem ozdobeným talířem s čtyřlistou růží.

Západní pohled na yard je hladký, trojúhelníkové arkýřové okno je vložneo do střechy. Přízemí představuje terasu s dvojitým obloukem a centrálním kamenným pilířem v etruském stylu; zde je také můžeme naleznout secesní vstup. Renesanční okna na prvním poschodí mají stejnou strukturu těch na straně že přehlédnout ulici. Severní část facade že přehlédne yard představuje jedné podlaze na jeho odešel, s pompézně, docela nedávné, polokruhové okno který vyhlíží na halu v přízemí. Okna v přízemí jsou renesanční s kamennou protizdí.

Směrem k líci, fasáda je dělená věžičkou se schody a, na prvním poschodí, reliéfní Neorenessanční dřevité střešní okno odpočívá na kameni utěšitelném. Východní pohled drží jeho renesanční pohled, včetně falešné přední strany s volutou nad podkrovím. Hlavní budova představuje jedinečný blok, s další uvedení v pozdějším čase. Podzemní místnosti byly přidané; dva gotické sklepy s tunelovými klenbami mohou být nalezený pod křídly vedené směrem k Vejvodově ulici, a třetí může být nalezená pod Jilskou ulicí. Z renesanční haly, zformované jako neregulérní pětiúhelník, jeden postupuje ke schodům; strop haly je ukončen malými tunelovými klenbami a klášterní rysy jako býčí oči, všechno se sbližuje směrem k velkému červenému mramorovému pilíři. Také periferní podpory malých sklepů jsou z mramoru. Pod jimi, můžeme vidět reliévy se satyrskými tvářemi, ovoce a andělské hlavy . Široká hranice z býčích očí jsou bohatě ozdobené štukatérskýmy lístky. Růžové talíře, okřídlené hlavy a sedmihrané hvězdy zdobí býčí oči obkládané navzájem. Doslova nedávný žulový krb, ozdobený lvem plodící erb s RK a AP monogramem, ovládá severovýchodní zeď. Secesní dveře vedou k hale s malými sklepy kterými přehlédnou yard. Neogotický vstup vede k široce, pravoúhlou, tunelově klenutou místností. Nad tím, na prvním poschodí, je místnost se zdobeným, trámovým stropem v ranném barokním stylu, přístupný důkladný kámen, ranné barokní dveře s "ušima". Také tři klenutá podloubí vedenou ze schodů k předsíni haly, patří stejnému rannému baroknímu stylu. Severní strana výše uvedené haly představuje strop; podporuje dřevo ozdobený zvířecími hlavami na stěně osy, jakkoliv, patří renesanční době. V přízemí, nad místností se sloupořadím, je hala s plochým stropem, renesanční zarámovaný vstup, a nedávný žulový krb s postranními karyatidami. Vlevo, jsou dvě spojené místnosti s dřevěnými stropy, z nichž jeden je malovaný renesančními ozdobami, a další hrubě vyřezaný paprsek s neodvětveným broušením. Pod střechou je více místností obložené renesančními stropy.

Třípodlažní budova, s podkrovím se jmenovala jako umělecké studio, zavřená yardem směrem k jižnímu křídlu. To představuje fasádu s osmi osami, dva malé balkóny, a v jeho centru velký trojúhelníkový štít. V úrovni prvního a třetího plně sešlápnutého akceleračního pedálu je ozdobený hnědým graffite v první řadě reprezentujících postacvami, se svislými motivy v centru budovy. Severní fasáda je jednoduchá a pokrytá kinovou halou v přízemí. V úrovni třetích podlaží jsou reprezentující zvířecí scény a postavy. Nápis nese jména ze zedníků a malířů pokojů. Třetí podlaha ve východní přední části představuje scénu jeleního lovu. Vnitřky mají ploché stropy a nejsou moc zajímavé ze stavitelského názoru.

Naše další provozovny:
Švejk restaurant Malostranská pivnice Švejk restaurnat U zeleného stromu Hotel Prague INN